AKTYWNA TABLICA W 2020 ROKU
Zapamiętaj ważne daty!Złożyłeś wniosek o dofinansowanie w ramach rządowego programu Aktywna Tablica? Sprawdź stale aktualizowaną listę szkół.

Przygotowaliśmy kompletną ofertę na zakup sprzętu - wszystko w jednym miejscu!


Sprawdź listę szkół! >> Zobacz ofertę! >>


Harmonogram działań na 2020 r.

do 27 października 2020

szkoły wnioskują o udział w Programie do organów prowadzących

do 29 października 2020

organy prowadzące składają wnioski ze szkół do wojewodów

do 3 listopada 2020

kwalifikacja wniosków przez wojewodów

do 30 listopada 2020

przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych

Odbiorcy projektu

- Szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu w latach 2017-2019;

- Szkoły ponadpodstawowe;

Wymagania wobec szkół

Wymaganiem dla szkoły przystępującej do programu jest posiadanie dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

Sprzęt, na który można uzyskać dofinansowanie

tablica interaktywna

lub zestaw tablica + projektor ultrakrótkoogniskowy

projektor

lub projektor ultrakrótkoogniskowy

głośniki

lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku

interaktywny monitor dotykowy

o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali

laptop

wraz z zestawem wideokonferencyjnym do zdalnej nauki

Wielkość dofinansowania

14 000 zł na każdą szkołę

Program Aktywna Tablica

Tablice interaktywne, projektory, głośniki, interaktywne monitory dotykowe – takie pomoce dydaktyczne będzie można kupić do szkół podstawowych, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu w latach 2017-2019, jak również do szkół ponadpodstawowych. Wymaganiem dla szkoły przystępującej do programu jest posiadanie dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

Cel projektu

Umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Założenia

Zasadniczym zadaniem współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. Rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Pomoce dydaktyczne objęte wsparciem:

Na program w latach 2020–2024 przewidziana jest łączna kwota 361 455 000 zł, z budżetu państwa, z czego 35 000 000 zł w 2020 r., Program będzie finansowany w 80 % ze środków budżetu państwa i w 20 % z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. Szkoły mogą wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości maksymalnie 17 500 zł (14 000 ze środków budżetu państwa i 3500 wkładu własnego organu prowadzącego*) na zakup:

  • interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali
  • tablic interaktywnych z projektorem ultraogniskowym
  • tablic interaktywnych bez projektora ultraogniskowego
  • projektorów lub projektorów ultrakrótkoogniskowych
  • głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku

Pamiętaj!

Szkoła może wnioskować również o udzielenie wsparcia finansowego na zakup laptopów wraz z zestawem wideokonferencyjnym do zdalnej nauki.

*Rodzaj wkładu własnego:

  • wkład finansowy przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie
  • wkład rzeczowy: sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.

Mentorowe Inspiracje Aktywna Tablica

Mentor aktywnie wspiera użytkowników sprzętu TIK

Mentor oprócz zapewnienia dobrej jakościowo oferty handlowej stara się pomagać szkołom w przeprowadzeniu programu Aktywna Tablica, angażując się w krzewienie wiedzy o nowych technologiach, stosowaniu narzędzi TIK w edukacji oraz efektywnym użytkowaniu tablic i monitorów interaktywnych.

Warsztaty

Warsztaty

z wykorzystania nowych technologii i stosowania TIK i STEM w edukacji na wielu konferencjach.
Więcej >>

Grupa Zainspirowani na FB

Zainspirowani

Aktywna grupa dzieląca się doświadczeniami i materiałami z realizacji TIK.
Więcej >>

Webinaria

Webinaria

Darmowe webinaria z nowych technologii i stosowania narzędzi TIK w edukacji.
Więcej >>

Scenariusze

Scenariusze

Zbiór innowacyjnych scenariuszy lekcji w formie filmu i prezentacji.
Więcej >>

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia rad pedagogicznych z TIK oraz zastosowania tablic i monitorów interaktywnych.
Więcej >>

Od 20 lat projektujemy i produkujemy pracownie językowe Mentor. Wdrażamy i rozwijamy rozwiązania interaktywne pod marką myBoard.

Dostarczamy niezapomnianych wrażeń na podłodze interaktywnej Smartfloor. Kreujemy trendy w nowych technologiach i pomagamy wdrażać multimedia w szkołach, biurach, obiektach. Z sukcesem zainstalowaliśmy ponad 1800 pracowni językowych. Sprzedaliśmy około 22 tys. tablic i monitorów interaktywnych, zrealizowaliśmy tysiące zamówień publicznych.

Jesteśmy liderem w sprzedaży projektorów multimedialnych Epson i Canon do edukacji. Dbając o jakość produktów, wysoki standard obsługi oraz o czyste środowisko pracujemy zgodnie ze standardami ISO 9001 i 14001.

Świadczymy usługi serwisowe i pogwarancyjne w całym kraju w siedzibie klienta. Nasze doświadczenie pomaga nam zdobyć Państwa zaufanie.

Adres

MENTOR
Będargowo 29a, 72-005 Przecław

Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek
9:00 - 16:00

Kontakt

801 00 70 70
Tel. +48 91 488 51 51
Kom: +48 600 344 328