AKTYWNA TABLICA W 2023 ROKURuszyła nowa edycja programu rządowego Aktywna Tablica 2023!
U nas znajdziesz wszystko w jednym miejscu: gotowe wnioski, aktualny harmonogram, dedykowane zestawy oraz wsparcie doradców handlowych.

Program jest finansowany w 80 % ze środków budżetu państwa i co najmniej 20 % wkładu własnego samorządów.

Wsparcie finansowe w ramach programu może być udzielone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii oraz dodatkowo na sprzęt i pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.POBIERZ WYNIKI >>

Zobacz ofertę! >>

Aktywna Tablica 2023

Szkoły podstawowe

Aktywna Tablica 2023

Szkoły ponadpodstawowe

Harmonogram działań na 2023 r.

do 15 maja 2023

szkoły wnioskują o udział w Programie do organów prowadzących

do 30 maja 2023

organy prowadzące składają wnioski ze szkół do wojewodów

do 30 czerwca 2023

kwalifikacja wniosków przez wojewodów

do 31 sierpnia 2023

przekazanie środków finansowych organom prowadzącym szkoły

Dofinansowanie dla szkół

Na program w latach 2020–2024 przewidziana jest łączna kwota 361 455 tys. zł, z czego 290 000 tys. zł będzie pochodzić z budżetu państwa.

Środki z budżetu państwa w poszczególnych latach będą wydatkowane w następujących kwotach:

 • 35 000 tys. zł w 2020 r.
 • 70 000 tys. zł w 2021 r.
 • 70 000 tys. zł w 2022 r.
 • 60 000 tys. zł w 2023 r.
 • 55 000 tys. zł w 2024 r.

Odbiorcy projektu

 • Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia w latach 2017-2019, a jeżeli otrzymały to mogą wnioskować o zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Szkoły za granicą (tj. szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczpospolitej Polskiej), które nie otrzymały wsparcia w latach 2017-2019.
 • Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie niewidomi.
 • Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe (dysleksja, dyskalkulia, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, zaburzenia słuchu, zaburzenia koncentracji np. ADHA, ADD, autyzm, zaburzenia i porażenia neurologiczne, zaburzenia logopedyczne i psychologiczne).
 • Publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia).
 • Publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (branżowe szkoły I stopnia).
 • Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych i słabowidzących.
 • Szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020, 2021 i 2022.

Wymagania wobec szkół

Wymaganiem dla szkoły przystępującej do programu jest posiadanie dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

Sprzęt, na który można uzyskać dofinansowanie

tablica interaktywna

lub zestaw tablica + projektor ultrakrótkoogniskowy

projektor

lub projektor ultrakrótkoogniskowy

głośniki

lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku

interaktywny monitor dotykowy

o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali

drukarki 3D

oraz drukarki druku wypukłego

notatniki, linijki i drukarki brajlowskie

do terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

materiały do kodowania

i robotyki

Wielkość dofinansowania

14 000 zł • Szkoły podstawowe i Szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia w latach 2017-2019 • Szkoły ponadpodstawowe

35 000 zł • Szkoły podstawowe dla dzieci niewidomych • Szkoły podstawowe w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

100 000 zł • Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze dla uczniów niewidomych i słabowidzących (SOSW)

Program Aktywna Tablica

Tablice interaktywne, projektory, głośniki, interaktywne monitory dotykowe – takie pomoce dydaktyczne będzie można kupić do szkół podstawowych, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu w latach 2017-2019, jak również do szkół ponadpodstawowych. Wymaganiem dla szkoły przystępującej do programu jest posiadanie dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

Cel projektu

Umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Założenia

Zasadniczym zadaniem współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. Rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Mentorowe Inspiracje Aktywna Tablica

Mentor aktywnie wspiera użytkowników sprzętu TIK

Mentor oprócz zapewnienia dobrej jakościowo oferty handlowej stara się pomagać szkołom w przeprowadzeniu programu Aktywna Tablica, angażując się w krzewienie wiedzy o nowych technologiach, stosowaniu narzędzi TIK w edukacji oraz efektywnym użytkowaniu tablic i monitorów interaktywnych.

Warsztaty

Warsztaty

z wykorzystania nowych technologii i stosowania TIK i STEM w edukacji na wielu konferencjach.
Więcej >>

Grupa Zainspirowani na FB

Zainspirowani

Aktywna grupa dzieląca się doświadczeniami i materiałami z realizacji TIK.
Więcej >>

Webinaria

Webinaria

Darmowe webinaria z nowych technologii i stosowania narzędzi TIK w edukacji.
Więcej >>

Scenariusze

Scenariusze

Zbiór innowacyjnych scenariuszy lekcji w formie filmu i prezentacji.
Więcej >>

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia rad pedagogicznych z TIK oraz zastosowania tablic i monitorów interaktywnych.
Więcej >>

Od 22 lat projektujemy i produkujemy pracownie językowe Mentor. Wdrażamy i rozwijamy rozwiązania interaktywne pod marką myBoard.

Dostarczamy niezapomnianych wrażeń na podłodze interaktywnej Smartfloor. Kreujemy trendy w nowych technologiach i pomagamy wdrażać multimedia w szkołach, biurach, obiektach.

Jesteśmy liderem w sprzedaży projektorów multimedialnych Epson i Canon do edukacji. Dbając o jakość produktów, wysoki standard obsługi oraz o czyste środowisko pracujemy zgodnie ze standardami ISO 9001 i 14001.

Świadczymy usługi serwisowe i pogwarancyjne w całym kraju w siedzibie klienta. Nasze doświadczenie pomaga nam zdobyć Państwa zaufanie.

Adres

MENTOR
Będargowo 29a, 72-005 Przecław

Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek
9:00 - 16:00

Kontakt

Tel. +48 91 488 51 51
Kom: +48 600 344 328