AKTYWNA TABLICA W 2021 ROKURozpoczął się etap konsultacji społecznych do nowelizacji rozporządzenia dotyczącego rządowego programu „Aktywna Tablica 2021”.
Proponowane zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia nowego rodzaju sprzętu oraz wydłużenie w 2021 r. terminów składania wniosków o udział w programie przez szkoły.

Planowany termin składania wniosków przez szkoły:
10 SIERPNIA 2021

<< Szczegóły >>


Zobacz katalog! >>

Zobacz ofertę! >>


Dofinansowanie dla szkół

Na program w latach 2020–2024 przewidziana jest łączna kwota 361 455 tys. zł, z czego 290 000 tys. zł będzie pochodzić z budżetu państwa.

Środki z budżetu państwa w poszczególnych latach będą wydatkowane w następujących kwotach:

 • 35 000 tys. zł w 2020 r.
 • 70 000 tys. zł w 2021 r.
 • 70 000 tys. zł w 2022 r.
 • 60 000 tys. zł w 2023 r.
 • 55 000 tys. zł w 2024 r.

Odbiorcy projektu

 • Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia w latach 2017-2019 (w tym szkoły artystyczne, szkoły w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich).
 • Szkoły za granicą (tj. szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczpospolitej Polskiej), które nie otrzymały wsparcia w latach 2017-2019.
 • Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie niewidomi.
 • Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe (dysleksja, dyskalkulia, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, zaburzenia słuchu, zaburzenia koncentracji np. ADHA, ADD, autyzm, zaburzenia i porażenia neurologiczne, zaburzenia logopedyczne i psychologiczne).
 • Publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia).
 • Publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (branżowe szkoły I stopnia).
 • Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych i słabowidzących.

Wymagania wobec szkół

Wymaganiem dla szkoły przystępującej do programu jest posiadanie dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

Sprzęt, na który można uzyskać dofinansowanie

tablica interaktywna

lub zestaw tablica + projektor ultrakrótkoogniskowy

projektor

lub projektor ultrakrótkoogniskowy

głośniki

lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku

interaktywny monitor dotykowy

o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali

drukarki 3D

oraz drukarki druku wypukłego

notatniki, linijki i drukarki brajlowskie

do terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

materiały do kodowania

i robotyki

Wielkość dofinansowania

14 000 zł • Szkoły podstawowe i Szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia w latach 2017-2019 • Szkoły ponadpodstawowe

35 000 zł • Szkoły podstawowe dla dzieci niewidomych • Szkoły podstawowe w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

125 000 zł • Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze dla uczniów niewidomych i słabowidzących (SOSW)

Program Aktywna Tablica

Tablice interaktywne, projektory, głośniki, interaktywne monitory dotykowe – takie pomoce dydaktyczne będzie można kupić do szkół podstawowych, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu w latach 2017-2019, jak również do szkół ponadpodstawowych. Wymaganiem dla szkoły przystępującej do programu jest posiadanie dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

Cel projektu

Umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Założenia

Zasadniczym zadaniem współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. Rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Mentorowe Inspiracje Aktywna Tablica

Mentor aktywnie wspiera użytkowników sprzętu TIK

Mentor oprócz zapewnienia dobrej jakościowo oferty handlowej stara się pomagać szkołom w przeprowadzeniu programu Aktywna Tablica, angażując się w krzewienie wiedzy o nowych technologiach, stosowaniu narzędzi TIK w edukacji oraz efektywnym użytkowaniu tablic i monitorów interaktywnych.

Warsztaty

Warsztaty

z wykorzystania nowych technologii i stosowania TIK i STEM w edukacji na wielu konferencjach.
Więcej >>

Grupa Zainspirowani na FB

Zainspirowani

Aktywna grupa dzieląca się doświadczeniami i materiałami z realizacji TIK.
Więcej >>

Webinaria

Webinaria

Darmowe webinaria z nowych technologii i stosowania narzędzi TIK w edukacji.
Więcej >>

Scenariusze

Scenariusze

Zbiór innowacyjnych scenariuszy lekcji w formie filmu i prezentacji.
Więcej >>

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia rad pedagogicznych z TIK oraz zastosowania tablic i monitorów interaktywnych.
Więcej >>

Od 19 lat projektujemy i produkujemy pracownie językowe Mentor. Wdrażamy i rozwijamy rozwiązania interaktywne pod marką myBoard.

Dostarczamy niezapomnianych wrażeń na podłodze interaktywnej Smartfloor. Kreujemy trendy w nowych technologiach i pomagamy wdrażać multimedia w szkołach, biurach, obiektach.

Jesteśmy liderem w sprzedaży projektorów multimedialnych Epson i Canon do edukacji. Dbając o jakość produktów, wysoki standard obsługi oraz o czyste środowisko pracujemy zgodnie ze standardami ISO 9001 i 14001.

Świadczymy usługi serwisowe i pogwarancyjne w całym kraju w siedzibie klienta. Nasze doświadczenie pomaga nam zdobyć Państwa zaufanie.

Adres

MENTOR
Będargowo 29a, 72-005 Przecław

Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek
9:00 - 16:00

Kontakt

801 00 70 70
Tel. +48 91 488 51 51
Kom: +48 600 344 328