Program Aktywna Tablica

Tablice interaktywne, projektory, głośniki, interaktywne monitory dotykowe – takie pomoce dydaktyczne będzie można kupić do szkół podstawowych w ramach Rządowego programu na lata 2017-2019 – "Aktywna tablica"

Cel projektu

Umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Założenia

Zasadniczym zadaniem współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. Rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Sprzęt, na który można uzyskać dofinansowanie

tablica interaktywna

lub zestaw tablica + projektor ultrakrótkoogniskowy

projektor

lub projektor ultrakrótkoogniskowy

głośniki

lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku

interaktywny monitor dotykowy

o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali

Wielkość dofinansowania

14 000 zł na każdą szkołę

Kwoty na realizację programu:
84 mln zł w 2017 r.
70 mln zł w 2018 r.
70 mln zł w 2019 r.

Odbiorcy projektu

Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne

Szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych

Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

Wymagania wobec szkół

1. Dostęp do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s;
2. Jeden punkt dostępowy, do korzystania z Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w czasie wolnym,
3. Na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany interaktywny monitor dotykowy szkoła musi posiadać co najmniej jeden:
- przenośny komputer lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z preinstalowanym systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych,
- router oraz salę lekcyjną z dostępem do Internetu

Wymagania jakie musi spełniać sprzęt

  • deklaracja CE
  • certyfikat ISO 9001 dla producenta
  • sprzęt od tego samego producenta w przypadku zakupu więcej niż
    1 szt. sprzętu danego rodzaju
  • komplet urządzeń i oprogramowania od jednego dostawcy
  • sprzęt fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolny od obciążeń prawami osób trzecich
  • niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania
  • gwarancja minimum 2 lata

Pamiętaj!

Dostawcy sprzętu i oprogramowania są zobowiązani do zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi sprzętu i oprogramowania, uwzględniając konieczność stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów.

Mentorowe Inspiracje Aktywna Tablica

Mentor aktywnie wspiera użytkowników sprzętu TIK

Mentor oprócz zapewnienia dobrej jakościowo oferty handlowej stara się pomagać szkołom w przeprowadzeniu programu Aktywna Tablica, angażując się w krzewienie wiedzy o nowych technologiach, stosowaniu narzędzi TIK w edukacji oraz efektywnym użytkowaniu tablic i monitorów interaktywnych.

Warsztaty

Warsztaty

z wykorzystania nowych technologii i stosowania TIK i STEM w edukacji na wielu konferencjach.
Więcej >>

Grupa Aktywna Tablica na FB

Aktywna Tablica na FB

Aktywna grupa dzieląca się doświadczeniami i materiałami z realizacji TIK.
Więcej >>

Webinaria

Webinaria

Darmowe webinaria z nowych technologii i stosowania narzędzi TIK w edukacji.
Więcej >>

Scenariusze

Scenariusze

Zbiór innowacyjnych scenariuszy lekcji w formie filmu i prezentacji.
Więcej >>

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia rad pedagogicznych z TIK oraz zastosowania tablic i monitorów interaktywnych.
Więcej >>


AKTYWNA TABLICA W 2019 ROKU
Zapamiętaj ważne daty!Harmonogram działań na 2019 r.

15 kwietnia 2019

Złożenie wniosków o udział w Programie przez dyrektorów szkół – do organów prowadzących

30 kwietnia 2019

Złożenie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego przez organy prowadzące – do wojewodów

15 maja 2019

Kwalifikacja wniosków dyrektorów udział w Programie przez wojewodów Przekazanie przez wojewodów ministrowi spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości przyznanych szkołom kwot wsparcia

29 maja 2019

Wystąpienie przez wojewodów z wnioskami do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o zwiększenie wydatków części budżetu państwa

30 czerwca 2019

Przekazanie wsparcia finansowego przez wojewodę organom prowadzącym (podpisanie umów o udzielenie dotacji).

Do końca roku budżetowego

Wykorzystanie wsparcia finansowanego przez organy prowadzące, szkoły artystyczne i szkoły za granicą.

Do 15 czerwca każdego roku
(po roku udzielenia wsparcia)

Przekazanie sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie przez szkoły – organom prowadzącym;

Najczęściej wybierane

Zestaw interaktywny DUET SILVER Ultra

Zestaw interaktywny DUET BLACK Ultra

Od 18 lat projektujemy i produkujemy pracownie językowe Mentor. Wdrażamy i rozwijamy rozwiązania interaktywne pod marką myBoard.

Dostarczamy niezapomnianych wrażeń na podłodze interaktywnej Smartfloor. Kreujemy trendy w nowych technologiach i pomagamy wdrażać multimedia w szkołach, biurach, obiektach. Z sukcesem zainstalowaliśmy ponad 1800 pracowni językowych. Sprzedaliśmy około 22 tys. tablic i monitorów interaktywnych, zrealizowaliśmy tysiące zamówień publicznych.

Jesteśmy liderem w sprzedaży projektorów multimedialnych Epson i Canon do edukacji. Dbając o jakość produktów, wysoki standard obsługi oraz o czyste środowisko pracujemy zgodnie ze standardami ISO 9001 i 14001.

Świadczymy usługi serwisowe i pogwarancyjne w całym kraju w siedzibie klienta. Nasze doświadczenie pomaga nam zdobyć Państwa zaufanie.

Adres

MENTOR
Będargowo 29a, 72-005 Przecław

Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek
9:00 - 16:00

Kontakt

801 00 70 70
Tel. +48 91 488 51 51
Kom: +48 600 344 328